Strona główna

Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia udziela świadczeń zdrowotych w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej

  • świadczenia lekarza POZ
  • świadczenia pielęgniarki POZ
  • świadczenia położnej POZ
  • transport sanitarny POZ

2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

  • poradnia ginekologiczo-położnicza

Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotniej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Skarszewach realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Nocną i świąteczną opiekę medyczną najbliżej sprawuje NZOZ POLMED ul. Kopernika 21 w Starogardzie Gdańskim (tel. 58 775 09 05).

Rejestracja pacjentów do lekarza może odbywać się osobiście od godziny 7.30, telefonicznie od godziny 8.00, za pośrednictwem osób trzecich, a także przez internet.

Zgłaszanie wizyt domowych może odbywać się w danym dniu do godziny 11.00.

 

 

                                          Z A P R O S Z E N I E     N A      B A D A N I A